Blue logo image

Enkhtuul Altangerel

Profile picture-Mongolia Comms officer

Enkhtuul Altangerel

National Communications Specialist - planetGOLD Mongolia
11 items found
 1. ab

  News

  planetGOLD Mongolia jointly organizes the "Mongolia Jewellery and Metal Forum"

  The "Mongolia Jewellery and Metal Forum" has been organized in collaboration with the Financial Regulatory Commission of Mongolia, the Precious Metal Traders National Association, and the planetGOLD Mongolia project on April 11, 2024 in Ulaanbaatar, Mongolia, with the aim of promoting the precious metals sector in Mongolia.

 2. participants

  News

  planetGOLD Монгол төсөл "Үнэт Эдлэл, Үнэт Металлын Салбарын Нэгдсэн Чуулган"-ыг дэмжин ажиллав

  Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үнэт металл, үнэт чулуу, үнэт эдлэлийн салбарын үндэсний мэргэжлийн нэгдсэн холбоо хамтран “Үнэт Эдлэл, Үнэт Металлын Салбарын Нэгдсэн Чуулган”-ыг Улаанбаатар хотод 2024 оны 4-р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулав. planetGOLD Монгол төсөл уг чуулганыг дэмжин ажиллалаа.

 3. cover

  News

  planetGOLD studies access to and supply of social services of ASGM communities of Mongolia

  planetGOLD Mongolia project conducted a qualitative assessment – aiming at taking a snapshot of the current situation of the access to and supply of key social services of artisanal miners, including social insurance, social welfare, health insurance, healthcare, and childcare services – and organized a dissemination seminar on the final report on April 26, 2024, in Ulaanbaatar, Mongolia.

 4. FA speaker LJ

  News

  Бичил уурхайчдын нийгмийн зайлшгүй үйлчилгээний боломж, хүртээмжийг судлав

  planetGOLD Монгол төсөл алтны бичил уурхайчид нийгмийн зайлшгүй үйлчилгээ авах боломж, хүртээмж хэр байгааг судалж, 2024 оны 4-р сарын 26-ны өдөр тус судалгааны үр дүнг танилцуулах семинар зохион байгуулав. Судалгаанд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж, сургуулийн өмнөх боловсрол гэсэн нийгмийн таван үйлчилгээг хамрууллаа.

 5. fora teaser

  News

  Growing artisanal and small-scale mining sector despite ups and downs

  Including the active intervention of the planetGOLD Mongolia project, the ASM regulation was amended and ratified in 2022, providing relief to artisanal miners in Mongolia.

 6. fora

  News

  Бичил уурхай гээд “бичилдэхгүй”, орон нутагт ард иргэдийн амьжиргааны хэрэгсэл болсон хэвээр байна

  planetGOLD Монгол төсөл алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний нэг оролцогч тал нь бичил уурхай мөн тул алтны нийт үйлдвэрлэл, худалдааны хүрээнд тус салбарыг томоор харж, тохирох зохицуулалтуудыг хийх нь чухал гэдгийг онцлон авч үзэж байна.

 7. award ceremony

  News

  Award ceremony of the children’s Art competition on “Make Mercury History” organized successfully

  As initiated by the pilot Gender Committee, the planetGOLD Mongolia project collaborated with Mandal soum’s Children’s Palace and Tunkhel Secondary School to organize an art competition titled "Make Mercury History".

 8. craft

  News

  The Journey and Challenges of Adapting an International Standard into Mongolian Soil

  The planetGOLD Mongolia project is the first "gardener” to start actively planting the planetGOLD criteria standard on Mongolian soil, which is a branched-out version of the CRAFT Code (The Code of Risk-mitigation for Artisanal and small-scale Mining Engaging in Formal Trade), another further international standard.

 9. Expo booth in teaser

  News

  Олборлогчоос борлуулагч хүртэлх үнэт металлын салбарынхан чуулав

  “Үнэт Металл, Үнэт Чулууны Арилжаа Эрхлэгчдийн Үндэсний Форум” 2023 оны 4-р сарын 12-нд болов. Хоёр дахь жилдээ зохиогдсон уг форумыг Үнэт Металлын Үндэсний Холбоо санаачилж, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголбанк болон planetGOLD Монгол төсөл хамтран зохион байгууллаа.

 10. MFPS equipment set in the facility

  News

  Logistical challenges of equipment shipping from Colombia

  Here is the story of importing mercury-free processing system (MFPS) equipment from South America to Central Asia. It outlines the challenges of overseeing international logistics management at the best of times, compounded by the intersecting challenges of the global COVID-19 pandemic, a local strike in Colombia, and a complex international incident involving Russia, Ukraine, NATO, and ensuing sanctions.