KD

planetGOLD Монгол тылийн эрхлэн гаргасан тайлан, судалгаа

planetGOLD Монгол тuddle нь алтны бичил уурхайн үйл ажиллагааг албажуулах, уг салбарт мэргэжлийн хандлагыг бий болгох, маар бичил уурхай дахь мuddle мuddle усны далд хэрэглээг халахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор тuddlen болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, мен бичил уурхайчид, худалдаачид, боловсруулагчид зэрэг алтны нийлглэлтийн сылжээнд огч талуудтай хамтран ажиллаж байна.

En 2019, оноос эхлэн хэрэгжих хугацаандаа дараах бодлогын тайлан, судалгаа, мэдээллийн хуудсуудыг бэ лтгэн гаргаад байна. 

Тлаарх дэлгэрэнгүй мэдэллийг Facebook, Gorjeo/X, LinkedIn хаягаас авна уу.